De mantelzorgmakelaar vertelt

Januari 2024

Bent u 2024 begonnen met goede voornemens? Misschien wilt u meer gaan bewegen of meer tijd met familie en vrienden doorbrengen. Of u wilt meer rust voor uzelf inbouwen.
Hoe staat het echter met de goede voornemens van mantelzorgers? Grote kans dat hun zorgtaken daar een streep  door trekken. Mantelzorg dient zich namelijk onaangekondigd aan.

Voor een dagje winkelen met een vriendin heeft Andrea de zorg rondom haar vader goed geregeld. Ze is net op weg als ze een telefoontje van de thuiszorg krijgt dat haar vader is gevallen. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bezorgd belt Andrea haar vriendin af.

Ik zeg het vaak tegen mantelzorgers: ‘u moet eerst goed voor uzelf zorgen, voordat u voor een ander kunt zorgen’. Het is net als in het vliegtuig, zet eerst zelf je zuurstofmasker op, help dan pas je kind. Dat druist tegen je gevoel in, maar het is de enige juiste volgorde. Dat geldt ook voor mantelzorgers. Overbelaste mantelzorgers kunnen op den duur de zorg niet volhouden. Zij komen dan voor moeilijke beslissingen te staan.

Zoals Greet van Gameren. Haar 84-jarige man Willem is enkele maanden geleden gevallen en brak zijn heup. Na maandenlange revalidatie mag Willem weer naar huis. Wat zijn ze blij! Greet is een stuk jonger dan Willem en vertrouwt erop dat ze met hulp van de thuiszorg Willem kan verzorgen. Ze willen zo lang mogelijk samen thuis blijven wonen. Maar het zorgen valt Greet zwaarder dan ze had gedacht. Met name de zorg die ze niet van tevoren had zien aankomen, zoals hulp bij naar het toilet gaan en het voortdurend alert zijn op valgevaar, eisen zijn tol. Greet kan en wil haar man niet alleen laten. De keerzijde is dat ze geen tijd voor zichzelf heeft en zich niet kan opladen.

Regelmatig bespreek ik met Greet de mogelijkheden om meer professionele zorg in te zetten. Ook Willem merkt dat het zorgen Greet te veel wordt en wil haar helpen. Ze bespreken hun situatie. Om Greet tijd voor zichzelf te geven, wil Willem wel een paar dagen per week naar een leuke dagbesteding. Echter, ze verwachten dat de zorg intensiever wordt en opname van Willem in een zorginstelling komt ook ter sprake. Het hoge woord is eruit. Hoewel dit niet is wat ze voor ogen hebben ontstaat door wederzijds begrip en het delen van emoties rust in de situatie. De volgende dag belt Greet mij: ‘We hebben besloten om voor Willem een plek in een zorginstelling te zoeken. Het is een moeilijk besluit, maar het gaat ons rust geven. Wil je helpen een zorginstelling in de buurt te zoeken? Kun je ook het administratieve en financiële deel regelen?’

Ik ga graag voor hen aan de slag en start met de voorbereidingen.

 De namen zijn om privacyredenen gefingeerd.