De mantelzorgmakelaar vertelt…

Ik werd gebeld door Petra, een mantelzorger die ik al een tijdje ondersteun.
‘Hij kan naar huis, de doelen zijn bereikt’, vertelde het revalidatiecentrum aan Petra. Petra wist niet wat ze hoorde! Haar broer heeft een verstandelijke beperking en was drie weken geleden geopereerd aan een hersentumor. ‘Maar hij kan niet voor zichzelf zorgen, hij kan niet naar huis’, reageerde Petra wanhopig.
Ik ben mantelzorgmakelaar en ondersteun mantelzorgers met uitzoekwerk op het gebied van zorg, welzijn, wonen, financiën en de combinatie van werk en mantelzorg. En dan kom je geregeld schrijnende verhalen als die van Petra en haar broer Sjaak tegen.
Sjaak woont zijn hele leven bij zijn moeder die altijd voor hem gezorgd heeft. Maar dan wordt ze opgenomen op een GGZ-afdeling en krijgt de diagnose dementie. Sjaak ontvangt in die periode bericht dat hij geopereerd moet worden omdat de hersentumor waaraan hij eerder was behandeld, is teruggekomen. Petra, zelf herstellende van kanker, doet er alles aan om de zorg voor haar moeder en broer te regelen.
Petra heeft vele ballen in de lucht te houden: ziekenhuisbezoek aan moeder, afspraken met artsen en specialisten voor Sjaak, contacten met de woningbouwvereniging over een renovatie van het huis, formulieren invullen etc. En steeds die constante zorg: hoe moet het met Sjaak, hij kan niet voor zichzelf zorgen! Ze raakt overbelast en verzuimt op haar werk waardoor de relatie met haar werkgever onder druk komt te staan. De bedrijfsmaatschappelijk werker verwijst haar naar mij door. Ik bel Petra om een afspraak te maken en mijn aanpak uit te leggen.
Als eerste neem ik contact met de huisarts op zodat die de situatie op kan nemen. Want in afwachting van de operatiedatum zit Sjaak, bang en nerveus, alleen thuis. Petra krijgt geen contact met hem en heeft daar veel verdriet van.
Inmiddels is hun moeder opgenomen in een verpleeghuis. Ik zoek een organisatie die Sjaak kan ondersteunen en waar hij begeleid kan wonen. Een indicatie voor de Wet langdurige zorg is vereist. Ik ken een daadkrachtige cliëntondersteuner en zij gaat de indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.
Sjaak is geopereerd en is aan het herstellen in een revalidatiecentrum. Intussen ben ik in gesprek met de aannemer om de renovatie te bespreken. Kan de renovatie plaatsvinden tijdens de revalidatieperiode? Gelukkig, dat kan!
Op dat moment belt het revalidatiecentrum naar Petra dat Sjaak is uitbehandeld en naar huis moet. ‘Dit kan toch niet, Ila!’ Pittige gesprekken met het revalidatiecentrum, Sjaaks artsen en zorgverleners volgen: Sjaak mag blijven. Het blijft spannend of de vereiste indicatie wordt afgegeven en of er plek is. En dan! De indicatie is afgegeven en er is plek voor Sjaak!
Sjaak voelt zich thuis in zijn nieuwe woonomgeving wat Petra rust geeft. Samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise. Dat helpt de zorg op gang.

De namen zijn om privacyredenen gefingeerd.